FAQ

Najczęściej zadawane pytania – projekt Lubie(n) programować
FAQ
aktualizacja 2018-02-02

 

 1. Gdzie znajdę informację na temat funduszu stypendialnego wypłacanego w ramach projektu?

Odpowiedź: Wszelkie informacje zawarte są na stronie projektu: www.lubien.systema.pl w zakładce Dla ucznia, Dla rodzica.

 

 1. Czy otrzymane stypendium należy rozliczać, czy należy zbierać dokumenty dokumentujące poniesione wydatki?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu pomocy stypendialnej Uczeń, który otrzymał stypendium może zostać wezwany (poprzez e-mail z potwierdzeniem odbioru) do przedłożenia dokumentów potwierdzających przeznaczenie otrzymanych środków na cele edukacyjne. Dokumentami potwierdzającymi wykorzystanie stypendium mogą być w szczególności: imienne faktury, imienne rachunki, imienne bilety miesięczne, dowody wpłaty. W związku z tym konieczne jest zbieranie dokumentów dokumentujących poniesione wydatki.

 

 1. Czy stypendium należy przeznaczać na jakieś konkretne cele i wydatki?

Odpowiedź: Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne w ramach funduszu stypendialnego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu pomocy stypendialnej.

 

 1. Czy można odkładać otrzymane stypendium i dokonać zakupu po kilku miesiącach po uzbieraniu kwoty, która pozwoli na sfinansowanie droższego zakupu, np. komputera?

Odpowiedź: Z uwagi na to, iż mogą zostać Państwo wezwani do przedstawienia dokumentów dokumentujących poniesione wydatki w sytuacji zbierania środków wypełnienie tego obowiązku będzie niemożliwe.  Dlatego też w przypadku chęci dokonania droższych zakupów można dokonać zakupu ratalnego i z transzy stypendium finansować spłatę rat.

 

 1. Czy można zakupić sprzęt na raty i w ramach stypendium finansować spłatę rat?

Odpowiedź: Oczywiście taki zakup jest możliwy.

 

 1. Czy można dokonać zakupu na kwotę wyższą niż jednorazowe stypendium a następnie kolejne transze rozliczać tym zakupem?

Odpowiedź: Jest taka możliwość.

 

 1. Czy w ramach stypendium można sfinansować zakup instrumentów muzycznych, lekcji śpiewu?

Odpowiedź: Tak.

 

 1. Czy w ramach stypendium można sfinansować zakup gier komputerowych?

Odpowiedź: Można sfinansować zakup gier komputerowych jedynie o treściach naukowych, przyczyniających się do kształtowania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy lub właściwych postaw i umiejętności określonych w Regulaminie pomocy stypendialnej.

 

 1. Czy w ramach stypendium można sfinansować karnet na basen?

Odpowiedź: Można sfinansować udział w zajęciach sportowych rozwijających umiejętność pracy zespołowej, jeżeli zajęcia na basenie przyczynią się do rozwoju umiejętności pracy zespołowej, np. jeżeli uczeń będzie brał udział w zawodach pływackich.

 

 1. Czy w ramach stypendium można sfinansować zakup stołu do ping-ponga?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu pomocy stypendialnej można sfinansować  zakup sprzętu sportowego związanego z grami zespołowymi, który przyczyni się do kształtowania umiejętności pracy zespołowej. Jeśli zakup stołu do ping-ponga przełoży się na wzrost tych umiejętności można sfinansować go w ramach stypendium.

 

 1. Czy w ramach stypendium można sfinansować zakup strojów sportowych?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu pomocy stypendialnej można sfinansować  zakup sprzętu sportowego związanego z grami zespołowymi, który przyczyni się do kształtowania umiejętności pracy zespołowej. Jeśli zakup strojów sportowych niezbędny jest do uprawiania sportu zespołowego/drużynowego wówczas można sfinansować taki zakup.

 

 1. Czy w ramach stypendium można sfinansować korepetycje, jeśli udziela je osoba, która nie ma działalności gospodarczej? Jeśli tak, jakim dokumentem dokumentować poniesienie wydatków?

Odpowiedź: Można finansować korepetycje o ile osoba udzielająca korepetycji jest w stanie wystawić imienną fakturę, imienny rachunek, dowód wpłaty.

 

 1. Czy stypendium utrzymywane w ramach projektu wliczane jest do dochodu?

Odpowiedź: Stypendium nie jest wliczane do dochodu

 

 1. Czy od stypendium odprowadzany jest podatek, czy otrzymam PIT?

Odpowiedź: Od stypendium nie jest odprowadzany podatek, w związku z czym nie otrzymają Państwo PIT

 

 1. W jakim okresie należy ponieść wydatki rozliczające stypendium? Czy mogę stypendium za styczeń 2018 roku wypłacone np. w lutym 2018 roku rozliczyć zakupem poniesionym w grudniu?

Odpowiedź: Dokumenty rozliczające stypendium nie mogą mieć daty zapłaty wcześniejszej niż data rozpoczęcia zajęć.