Dla rodziców

Jak zgłosić ucznia do projektu?

Krok 1. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Jeżeli już go znasz przejdź do kroku nr 2.

Krok 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy:
1. w wersji pdf
(wydrukuj i wypełnij ręcznie)
lub
2. w wersji elektronicznej
(wypełnij na komputerze i wydrukuj)

Krok 3. Poprawnie wypełnij formularz. Nie zapomnij o podpisaniu formularza. Zobacz przykładowo wypełniony formularz.

Krok 4. Zostaw formularz w szkole, w urzędzie gminy lub wyślij na adres biura projektu:
Systema Sp. z o.o.
Ul. Nawojowska 4 pok. 203
33-300 Nowy Sącz

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • Podniesiemy kompetencje kluczowe Twojego dziecka z zakresu matematyki i programowania,
 • Pobudzimy w nim motywację do eksperymentowania i twórczego działania,
 • Pokażemy, że matematyka wcale nie musi być nudna, a programowanie nie jest trudne
 • Dofinansujemy rozwój naukowy Twojego dziecka poprzez stypendium
 • Nauczymy je pracy grupowej i odpowiedzialności za zespół
 • Zabierzemy je do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie odkryje pasjonująca stronę nauki
 • Zabierzemy je do firmy programistycznej gdzie pozna codzienny dzień programistów

A zrobimy to w niestandardowy sposób!

Zaplanowaliśmy w projekcie:

 • Kółko programistyczne
 • Wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i firm programistycznych
 • Gminną ligę mistrzów programowania
 • Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane prowadzone przez specjalistów
 • Fundusz stypendialny
 • Grupowe i indywidualne zajęcia z matematyki oraz programowania

Szczegóły wsparć:

Zajęcia z matematyki

Grupowe zajęcia z matematyki

 1. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji uczniów oraz poprawa wyników z egzaminów końcowych w części matematycznej w kolejnych latach.
 2. Zajęcia organizowane będą w cyklu 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne, tj. 20 godzin lekcyjnych/grupę.
 3. Zajęcia grupowe przewidziane są dla wszystkich uczestników/-czek projektu podzielonych na 60 grup po maksymalnie 8 osób.

Indywidualne zajęcia z matematyki

 1. Celem zajęć jest zindywidualizowanie podejścia do ucznia, pomoc w uzupełnieniu materiału lub rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie zdolnych.
 2. Zajęcia indywidualne przewidziane są dla 50 uczestników/-czek projektu, w wymiarze maksymalnie 4 godzin na uczestnika/-czkę, realizowanych w cyklu spotkań 1-godzinnych.
Zajęcia z programowania

Grupowe zajęcia z programowania

 1. Celem zająć jest podniesienie kompetencji z zakresu informatyki, a także poprzez naukę programowania zachęcenie do nauki matematyki, dzięki pokazaniu ciekawego wykorzystania wiedzy matematycznej w programowaniu, np. tworzeniu i korzystaniu z aplikacji, gier.
 2. Zajęcia organizowane będą w cyklu 30 spotkań po 3 godziny lekcyjne, tj . 90 godzin lekcyjnych/grupę.
 3. Zajęcia grupowe przewidziane są dla wszystkich uczestników/-czek projektu podzielonych na 60 grup po maksymalnie 8 osób.

Indywidualne zajęcia z programowania

 1. Celem zajęć jest zindywidualizowanie podejścia do ucznia, pomoc w uzupełnieniu materiału lub rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie zdolnych.
 2. Szkolenia indywidualne przewidziane są dla 80 uczestników/-czek projektu, w wymiarze maksymalnie 10 godzin na uczestnika/-czkę, realizowanych w cyklu spotkań 1-godzinnych li>
Gminna liga mistrzów programowania

Gminna liga mistrzów programowania

 1. Celem ligi mistrzów jest zachęcenie do rozwijania własnych umiejętności, pobudzanie kreatywności poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji, docenienia najbardziej zaangażowanych i zdolnych uczniów.
 2. Zorganizowane zostaną 4 edycje Ligi Mistrzów, średnio co 3 miesiące, w których będą mogli brać udział wszyscy uczestnicy/-czki projektu. Odbywać się będę w wybranej szkole/-ach na sali gimnastycznej w formie zbliżonej do targów przez minimum 3 godziny.
 3. Każdy zespół będzie prezentował gry i aplikacje stworzone jako prace semestralne podczas zajęć z programowania, spośród których zostaną wybrane najlepsze i najciekawsze rozwiązania.
Kółko programistyczne

Kółko programistyczne

 1. Celem prowadzenia kółek programistycznych jest utrwalenie informacji zdobytych podczas szkoleń z programowania, rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób. Ponadto rozwój kompetencji miękkich, m.in. umiejętności współpracy w ramach realizacji długofalowych projektów.
 2. Spotkania trwały będą 2 godziny lekcyjne w cyklu 20 spotkań/rok.
Fundusz stypendialny

Fundusz stypendialny

 1. Fundusz stypendialny przeznaczony jest dla 100 uczestników/-czek projektu.
 2. Kwota stypendium wynosić będzie 200 zł/miesięcznie/ucznia.
 3. Stypendia przyznawane uczniom należy przeznaczać na cele edukacyjne.
Wyjazdy dla uczniów

Wyjazdy dla uczniów

 1. Miejscem docelowym będzie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie lub inne o porównywalnej jakości dydaktycznej oraz firma programistyczna.
 2. Zorganizowanych zostanie łącznie 10 wyjazdów, każdy dla około 32 uczniów.
Warsztaty edukacyjne

Pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w szkołach, prowadzone przez specjalistów zewnętrznych

 1. Celem pokazów/warsztatów jest przedstawienie treści edukacyjnych w sposób ciekawy, angażowanie uczniów w proces nauczania, nauka przez zabawę. Po zrealizowaniu tego celu przez specjalistów zewnętrznych uczniowie w szybszym tempie i z mniejszym wysiłkiem podniosą swoje kompetencje kluczowe (z zakresu matematyki i informatyki), a doświadczalny i eksperymentalny sposób nauczania pobudzi ich innowacyjność i kreatywność.
 2. Zorganizowanych zostanie 10 pokazów/warsztatów trwających 2 godziny lekcyjne.
Kryteria rekrutacji
W projekcie mogą uczestniczyć dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki formalne:

 • uczą się w jednej z poniższych szkół funkcjonujących na terenie gminy Lubień:
   Szkoła Podstawowa w Lubniu
   Szkoła Podstawowa w Tenczynie
   Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
 • złożyły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dokumenty rekrutacyjne

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane dzieci, według poniższych warunków premiujących:

 • aktywność pozalekcyjna i społeczna, która powodowała zaangażowanie ucznia na poziomie minimum 40 godzin za rok szkolny, np. harcerstwo, wolontariat, kółka zainteresowań itp. – 1 pkt za każdą aktywność (weryfikacja: pisemne zaświadczenia nt. ucznia potwierdzone przez strony trzecie)
 • wzorowa ocena z zachowania – 2 pkt (weryfikacja: kopia ostatniego świadectwa)
 • liczba dzieci uczących się w rodzinie – 1 pkt za każde dziecko (weryfikacja: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego)
 • sytuacja materialna rodziny – dochód na członka rodziny poniżej 800 PLN za 2016 rok – 2 pkt (weryfikacja: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego).

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń
Celem rekrutacji jest zrekrutowanie 480 uczniów do udziału w projekcie.
Rekrutacja uczniów prowadzona będzie w terminie:

 • od 15.09.2017 do 23.10.2017 (nabór 1)
 • od 10.09.2018 do 28.09.2018 (nabór 2)

W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

 • Regulamin rekrutacji uczniów i ich udziału w projekcie,
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie rodzica/-opiekuna prawnego o kryteriach rekrutacyjnych
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu

 

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do naboru 1 następuje wyłącznie poprzez:

 • przekazanie dokumentów w zaklejonej kopercie pracownikowi sekretariatu szkoły najpóźniej do godziny 12:00, 11 października 2017 tj. środa. Po tym terminie przekazanie dokumentów może nastąpić wyłącznie drogą pocztową,
 • przekazanie dokumentów w zaklejonej kopercie osobom pełniącym dyżur w siedzibie gminy, których miejsca i terminy zostaną upublicznione na stronie projektu. Ostatni dyżur trwać będzie nie dłużej niż do godziny 17:00, 11 października 2017 tj. środa.
  Po tym terminie przekazanie dokumentów może nastąpić wyłącznie drogą pocztową,
 • wysłanie dokumentów pocztą na adres biura projektu. Decyduje data nadania stempla pocztowego a nie data wpływu do biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zweryfikowane przez wyznaczony personel Projektu

 • Pod kątem warunków formalnych
 • Pod kątem warunków premiujących

Wynikiem rekrutacji będzie stworzenie listy rankingowej, listy rezerwowej oraz listy osób nie spełniających warunków formalnych