Gminna Liga Mistrzów na START!

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu Lubie(n) programować do udziału w konkursie Gminnej Ligii Mistrzów Programowania.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy z zakresu programowania, robotyki, grafiki  lub innej obrazującej wiedzę lub umiejętności nabyte dzięki udziałowi w projekcie. Praca powinna być w formie pliku graficznego lub pliku video (rozszerzenie .jpg, .png, .avi, .mp4 lub .pdf), jednak w pliku nie większym niż 20 MB.

Konkurs będzie złożony z rundy eliminacyjnej i Wielkiego Finału.

W eliminacjach może wziąć udział każdy uczestnik projektu, według przynależności do grup:

Grupa 1: klasy I-III

Grupa 2: klasy IV-VI

Grupa 3: klasy VII-VIII i 3 Gimnazjum

Prace można składać na adres mailowy lubien@systema.pl w dowolnym formacie, do dnia 22.07.2019.

E-mail musi zawierać:

a. Imię i nazwisko Uczestnika

b. Klasę, do której uczęszczał w danym roku szkolnym

c. Nazwę szkoły

d. Numer ucznia w Projekcie

Prace zostaną umieszczone na stronie wydarzenia na Facebooku, a najlepsze zostaną wybrane w głosowaniu użytkowników.  Głosowanie trwać będzie do 5.08.2019.

9 najlepszych prac z każdej grupy zostanie zakwalifikowane do Wielkiego Finału.

Termin i miejsce Wielkiego Finału zostanie ogłoszony na stronie projektu.

Prace zostaną zaprezentowane przez autorów, a jury wybierze zwycięzców dla każdej kategorii wiekowej osobno.

I miejsce: 500zł

II miejsce: 300zł

III miejsce: 200zł

Zapraszamy do udziału!

Nasi trenerzy służą pomocą w przygotowaniu pracy na zajęciach indywidualnych!

 

Regulamin Ligi Mistrzów