FUNDUSZ STYPENDIALNY

Informujemy, że opublikowaliśmy listę rankingową do funduszu stypendialnego na II półrocze roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z regulaminem dokonaliśmy weryfikację ocen z matematyki za pierwsze półrocze 2018/2019 roku. W przypadku gdy ocena na semestr spadła w porównaniu do oceny końcowej w roku szkolnym 2017/2018, to uczeń został usunięty z listy stypendystów co jest równoznaczne z tym iż nie otrzyma kolejnych transz stypendium. Prawo do stypendium posiadają uczniowie z listy rezerwowej pod warunkiem dostania się na listę główną.
Lista dostępna jest w zakładce Stypendia 2018/2019.