Aktualizacja regulaminu funduszu stypendialnego

W dniu dzisiejszym umieściliśmy regulamin funduszu stypendialnego z usuniętymi błędami redakcyjnymi w rozdziale II ustęp 4 punkt a. oraz w rozdziale IV ustęp 2 punkt d.

Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja 05-2.