Zajęcia w okresie wakacyjnym

Informujemy, iż harmonogramy zajęć grupowych dla uczniów zostały wstępnie częściowo zaplanowane na okres wakacyjny. Terminy te będą jednak przedmiotem ustaleń z gminą oraz rodzicami/opiekunami uczniów biorących udział w projekcie i ulegną zmianie.