Aktualizacja regulaminu funduszu stypendialnego

Aktualizacja regulaminu funduszu stypendialnego

Informujemy, iż w dniu 06.03.2018 roku opublikowaliśmy zaktualizowany Regulamin funduszu stypendialnego. Zmiany dotyczą terminu wypłacania pierwszej transzy stypendium oraz procedury zgłaszania zmiany bądź uzupełniania brakującego numeru rachunku bankowego. Zaktualizowany regulamin znajduje się w zakładkach DLA UCZNIÓW i DLA RODZICÓW.

Facebook