Plany dydaktyczne

Informujemy, iż  zamieszczono plany dydaktyczne zajęć grupowych dla uczniów zawierające tematy poszczególnych spotkań realizowanych w ramach projektu. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z grafiki, programowania, robotyki oraz matematyki, wzajemnie uzupełniające się. Znajdują się one w zakładce >>Plany dydaktyczne<<. Program zajęć jest urozmaicony, wykorzystuje najnowsze pomoce dydaktyczne i programy komputerowe.