Aktualizacja regulaminu rekrutacji uczniów

Informujemy, iż w dniu 01.02.2018 roku opublikowaliśmy zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczniów i ich udziału w projekcie. Zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości organizowania dodatkowych rund rekrutacyjnych w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników, bądź braku listy rezerwowej. Uszczegółowiono dodatkowo zapisy dotyczące przydziału uczniów do zajęć grupowych lub indywidualnych. Zaktualizowany regulamin znajduje się w zakładkach DLA UCZNIÓW i DLA RODZICÓW.