Ogłoszono zaktualizowaną listę stypendystów

Z uwagi na oczywistą pomyłkę opublikowaliśmy zaktualizowaną listę rankingową stypendystów. Natalia Klimas została zakwalifikowana na listę rezerwową stypendystów.