Ogłoszono listę stypendystów

Opublikowaliśmy listę stypendystów. Gratulujemy uczniom z głównej listy rankingowej, natomiast uczniom, którzy znaleźli się na liście rezerwowej życzymy wytrwałości.