LISTA RANKINGOWA

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy listę rankingową nauczycieli.
Nauczycielom znajdującym się na głównej liście rankingowej gratulujemy zakwalifikowania się do projektu.
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w proces rekrutacji serdecznie dziękujemy.

Plik z listą rankingową znajduje się również w zakładce dla nauczycieli.
*Lista rankingowa została sporządzona zgodnie z regulaminem rekrutacji. ( Rozdział III )