Podpisywanie umów oraz proces uzupełnień formalnych

Dziękujemy Państwu za złożone zgłoszenia swoich dzieci do projektu Lubie(n) programować.

Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie przed rozpoczęciem zajęć. Wysłaliśmy do Państwa umowy, niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie. Niektórzy z uczniów nie złożyli poprawnych formalnie zgłoszeń, w związku z tym prosimy rodziców o uzupełnienie braków typu podpis, kopie świadectwa czy określenie sposobu odbioru dziecka z zajęć na dołączonych do umowy dokumentach.

Prosimy o niezwłoczne podpisanie i dostarczenie do szkół ww. dokumentów najpóźniej do 22.11.2017 r.

Lista rankingowa uczniów, którzy wezmą udział w projekcie Lubie(n) programować zostanie ogłoszona w dniu 29.11.2017 r. na stronie projektu.

W związku z dopuszczeniem możliwości uzupełnień braków formalnych w dniu 2017-11-13 został zaktualizowany regulamin rekrutacji uczniów i ich udziału w projekcie.